Din trygghet


Sentral godkjenning er en frivillig ordning som viser at et foretak oppfyller kravene til faglige kvalifikasjoner, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet.

ViPRO AS er et sentralt godkjent foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven. Det vil si at vi innehar følgende sentrale godkjenning i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 22-1 og forskrift om byggesak av 26. mars 2010 nr 488 (SAK10)


Prosjektering av Geoteknikk i tiltaksklasse 1

Prosjektering av Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 1

Prosjektering av Veg-, utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 1